RODO

Jeśli skontaktujesz się z nami, wiedz, że:

Administrator danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Naturatorium Roksana Słupska z siedzibą przy ul. Kolistej 25/26, 40-486 Katowice, adres do doręczeń: ul. Kolista 29/14, 40-486 Katowice.

Dobrowolność podania danych: Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić lub utrudnić kontakt.

Twoje prawa: Masz prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu – w przypadkach opisanych w RODO - a także do przenoszenia danych. Szczegóły znajdziesz w Rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych osobowych (https://eur-lex.europa.eu/legal- content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679)

Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem możliwości przekazania dostawcy usług IT w zakresie poczty elektronicznej.

Cel i podstawa prawna przetwarzania: W przypadku kontaktu dane są przetwarzane w celach kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – usprawiedliwiony interes w postaci udzielania odpowiedzi na zapytania).
W przypadku zawarcia umowy dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonywanie umowy) a po jej zakończeniu w celach archiwalnych i zabezpieczenia roszczeń jako dowód związany z wystawionymi dokumentami księgowymi (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f RODO – usprawiedliwiony interes w postaci wykazywania prawidłowości wystawionych dokumentów księgowych i dokonanych rozliczeń, jak również zabezpieczenie roszczeń).

Okres przetwarzania: W przypadku kontaktu dane są przetwarzane przez okres niezbędny dla zakończenia korespondencji oraz okres ewentualnego przedawnienia roszczeń. W przypadku zawarcia umowy dane są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych z dokumentów księgowych (rachunki, faktury) utworzonych w związku z umową, który najczęściej wynosi 5 lat od końcu roku podatkowego.

Prawo do wniesienia skargi: przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

smily Spędzajmy miło czas